Søknadsskjema

SØKNADSSKJEMA

SVALBARDKURSET 31. juli – 10. august 2023

Søknadsfristen er 9. mars 2023.
Søkerne vil få tilbakemelding om sin deltakelse på kurset innen medio april 2023.
Deltakeravgiften er på kr. 35 000,- og dekker kost og losji samt transport på Svalbard. Reise til og fra Svalbard kommer i tillegg til kursavgiften.

  Fornavn

  Etternavn

  Fødselsdato

  E-post

  Telefon mobil

  Adresse privat


  Informasjon om arbeidsgiver  Fakturadetaljer/-referanse

  Begrunnelse for å søke på Svalbardkurset

  Din bakgrunn – her ønsker vi at du redegjør for utdanning og arbeidserfaring, samt hvilken relevans kurset vil ha for ditt arbeid. For de som tas opp til kurset, vil bakgrunnsinformasjonen bli samlet i et kompendium som sendes alle deltakere før kursstart, slik at dere blir «kjent» med hverandre før ankomst til Svalbard. Maks lengde 400 ord.

  Vennligst skriv av tall og bokstaver som du ser under (captcha)

  captcha

  Spørsmål? Kontakt kurskoordinator Maria Philippa Rossi, UNIS.