Søknadsskjema

SØKNADSSKJEMA

SVALBARDKURSET 13. – 23. august 2024.

Søknadsfristen er 11. mars 2024.
Søkerne vil få tilbakemelding om sin deltakelse på kurset innen medio april 2024.
Deltakeravgiften er på kr. 37 500,- og dekker kost og losji samt transport på Svalbard. Reise til og fra Svalbard kommer i tillegg til kursavgiften.

  Fornavn

  Etternavn

  Fødselsdato

  E-post

  Telefon mobil

  Adresse privat


  Informasjon om arbeidsgiver  Fakturadetaljer/-referanse

  Begrunnelse for å søke på Svalbardkurset

  Din bakgrunn – her ønsker vi at du redegjør for utdanning og arbeidserfaring, samt hvilken relevans kurset vil ha for ditt arbeid. For de som tas opp til kurset, vil bakgrunnsinformasjonen bli samlet i et kompendium som sendes alle deltakere før kursstart, slik at dere blir «kjent» med hverandre før ankomst til Svalbard. Maks lengde 400 ord.

  Vennligst skriv av tall og bokstaver som du ser under (captcha)

  captcha

  Spørsmål? Kontakt kurskoordinator Maria Philippa Rossi, UNIS.