Svalbardkurset 2022: Grønt skifte på Svalbard?

Årets Svalbardkurs går i perioden mandag 1. august til torsdag 11. august 2022.
Søknadsfrist til kurset er torsdag 10. mars.

Årets tema: Grønt skifte på Svalbard?

Styret i Store Norske Spitsbergen Kulkompani har vedtatt å legge ned kulldriften i Gruve 7 høsten 2023. Samtidig blir kullkraftverket i Longyearbyen stanset, og energiforsyningen må sikres på andre måter. I første omgang blir kraftproduksjonen basert på diesel, men målet er at fremtidens energiløsning skal være utslippsfri. Næringsminister Jan Christian Vestre sa dette til Svalbardposten under et besøk i januar i år:

– Vi må forsøke å få til en transformasjon som både skaper jobber og kutter utslipp, og som setter Longyearbyen inn i denne globale konteksten som en driver for det grønne skiftet i Arktis. Tenk så mye vi kan få til sammen, sier han.

Parallelt med arbeidet med ny energiløsning for Longyearbyen, har myndighetene sendt forslag til nytt miljøregelverk på høring. Forslagene tar blant annet sikte på å regulere ferdsel og feltvirksomhet strengere, og skjerme større verneområder for landstigning med turister. Ifølge Miljødirektoratet er formålet «å oppnå en fremtidsrettet ivaretagelse av natur- og kulturmiljøet, samtidig som det legges til rette for et levedyktig reiseliv og lokalsamfunn […].»

Er det grønne skiftet allerede i gang på Svalbard? Hva skal til for å skape lokalsamfunn som både er økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftige? Vi skal belyse disse temaene fra ulike synsvinkler gjennom forelesninger, diskusjoner og ekskursjoner. Blant de spørsmålene vi vil ta opp er:

  • Energiplan for Longyearbyen: hva er alternativene?
  • Off-grid energiforsyning i bosetninger på Svalbard
  • Et kullkompani uten gruver? Store Norskes nye rolle etter gruvedriften
  • Hvor miljøvennlig er miljøforskningen?
  • Finnes det noe slikt som et bærekraftig reiseliv?
  • Grønt næringsliv på Svalbard: hvilke muligheter finnes?

OM SVALBARDKURSET

NTNU, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og Norsk Polarinstitutt samarbeider om Svalbardkurset, som ble arrangert for aller første gang i 1976.

Gjennom forelesninger, orienteringer, ekskursjoner og diskusjoner gir kurset en tverrfaglig innføring i Svalbards natur og miljø, historie og kulturminner, næringsliv og samfunn, politikk og rettsforhold. Vi legger vekt på å presentere ny forskning og drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til Svalbard og Arktis.

Kurset inneholder mye utendørsaktivitet, og ekskursjoner foregår både til fots og i småbåter. Turene i felt krever rimelig god fysisk form, og deltakerne må være forberedt på lave temperaturer og skiftende vær. I løpet av kurset vil vi oppholde oss både i Longyearbyen og i Ny-Ålesund, samt ta båttur  langs nordvestkysten av Spitsbergen.  

KURSLEDELSE:

Geir Johnsen, Professor, Institutt for biologi, NTNU/ Professor II, UNIS
Harald Steen, Forskningsdirektør, Norsk Polarinstitutt
Snorre Olaussen, Professor emeritus i arktisk geologi, UNIS
Thor Bjørn Arlov, Historiker, NTNU/UNIS
Øyvind Ødegård, marinarkeolog, NTNU
Eva Therese Jenssen,
UNIS (kurskoordinator)
Christian Zoelly, Norsk Polarinstitutt (sikkerhetsansvarlig)

MÅLGRUPPE

Kurset retter seg primært mot forvaltere, saksbehandlere og forskere med Svalbard som arbeidsfelt, men også andre med interesse for Svalbard og Arktis kan søke. Kursspråket er norsk.

Spørsmål om Svalbardkurset kan rettes til kurskoordinator Eva Therese Jenssen, e-post: eva.therese.jenssen@unis.no