Svalbardkurset 2021

Et sårbart Svalbard?

Mandag 2. – torsdag 12. august 2021

P.g.a. Svalbardkurset 2020 ble avlyst, vil de som skulle deltatt i fjor få prioritet som deltakere på årets kurs. Derfor er det ikke mulig å sende inn søknad på Svalbardkurset 2021 nå. Skulle det bli ledige plasser, så vil disse annonseres. 

Da Covid-19-pandemien rammet Norge i mars 2020, ble også Svalbard nærmest stengt ned. Med den begrensede sykehuskapasiteten og lang vei til fastlandet ville konsekvensene av et smitteutbrudd i en eller flere av bosetningene ha vært alvorlige. På grunn av streng regulering har det lykkes å holde øygruppen smittefri, men det har i stor grad gått på bekostning av reiselivet – den viktigste næringen på Svalbard med hensyn til verdiskaping og sysselsetting. Forskning og høyere utdanning, den andre pilaren i samfunnet, har også måttet redusere aktiviteten. Pandemien har vært en påminning om hvor sårbar Svalbard er, ikke bare beredskapsmessig, men også når det gjelder selve grunnlaget for virksomhet og tilstedeværelse.

Korona-problemene kom på toppen av andre utfordringer for lokalsamfunnet i Longyearbyen, blant annet skred- og flomtrusler som følge av klimaendringene, en usikker energiforsyning, en kulldrift under avvikling og en synkende andel norske borgere. Alt dette kan bygge opp under inntrykket av et sårbart Svalbard. På den annen side har lokale og sentrale myndigheter satt inn virkemidler og tatt initiativer både for å styrke samfunnssikkerheten og støtte omstilling til mer bærekraftig virksomhet. Ser vi et Svalbard som kommer styrket ut av krisen, både samfunn og miljø?

Vi skal belyse disse temaene fra ulike synsvinkler gjennom forelesninger, diskusjoner og ekskursjoner. Blant de spørsmålene vi vil ta opp er:

  • Hundre års bergverksdrift og bosetning – hva skal Longyearbyen og Barentsburg leve av i fremtiden?
  • Klima, samfunnssikkerhet og beredskap på Svalbard
  • Alternativ energiforsyning på Svalbard – hva er mulighetene?
  • Bærekraftig reiseliv i et post-korona-perspektiv
  • Fangst og fiske: forvaltningen av de levende ressursene
  • Svalbard som plattform for arktisk forskning og kunnskapsproduksjon

 

OM SVALBARDKURSET

NTNU, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og Norsk Polarinstitutt samarbeider om Svalbardkurset, som ble arrangert for aller første gang i 1976.

Gjennom forelesninger, orienteringer, ekskursjoner og diskusjoner gir kurset en tverrfaglig innføring i Svalbards natur og miljø, historie og kulturminner, næringsliv og samfunn, politikk og rettsforhold. Vi legger vekt på å presentere ny forskning og drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til Svalbard og Arktis.

Kurset inneholder mye utendørsaktivitet, og ekskursjoner foregår både til fots og i småbåter. Turene i felt krever rimelig god fysisk form, og deltakerne må være forberedt på lave temperaturer og skiftende vær. I løpet av kurset vil vi oppholde oss både i Longyearbyen og i Ny-Ålesund, samt ta båttur  langs nordvestkysten av Spitsbergen.  

KURSLEDELSE:

Bjørn Munro Jenssen, Professor, Institutt for biologi, NTNU/ Professor II, UNIS
Harald Steen, Programleder Svalbard, Norsk Polarinstitutt
Snorre Olaussen, Professor emeritus i arktisk geologi, UNIS
Thor Bjørn Arlov, Historiker, NTNU/UNIS
Eva Therese Jenssen,
UNIS (kurskoordinator)

MÅLGRUPPE

Kurset retter seg primært mot forvaltere, saksbehandlere og forskere med Svalbard som arbeidsfelt, men også andre med interesse for Svalbard og Arktis kan søke. Kursspråket er norsk.

Spørsmål om Svalbardkurset kan rettes til kurskoordinator Eva Therese Jenssen, e-post: eva.therese.jenssen@unis.no