Hjem

Svalbardkurset 2023: Kunnskap for fremtidens Svalbard

Årets Svalbardkurs går i perioden mandag 31. juli til torsdag 10. august 2023.
Søknadsfrist til kurset er torsdag 9. mars.

Årets tema: Kunnskap for fremtidens Svalbard

Helt siden Willem Barentsz oppdaget Spitsbergen i 1596 har produksjon av kunnskap vært en viktig del av Svalbards historie. Det begynte med geografisk kartlegging av terra incognita, det ukjente landet, på 1600- og 1700-tallet. På 1800-tallet startet den systematiske utforskningen av ressurser, fenomener og prosesser i naturen på Svalbard med bidrag fra mange nasjoners vitenskapsfolk. Kunnskapen ga blant annet støtet til mineralleting og bergverksdrift, som igjen dannet grunnlaget for etablering av bosetninger på øygruppen.

Lokalsamfunn med moderne infrastruktur gir gode betingelser for utvikling av forskning og utdanning, som i sin tur bidrar på mange måter til samfunnet. Særlig fra 1990-tallet har forskningsvirksomheten vokst kraftig i takt med moderniseringen av lokalsamfunnene. Ny-Ålesund er omdannet fra tidligere gruvesamfunn til avansert forskningsstasjon med stort internasjonalt innslag. Longyearbyen har fått forskningsinfrastruktur i verdensklasse, og fra 1993 også høyere utdanning gjennom etableringen av UNIS. Det nyeste tilskuddet til utdanning er Svalbard Folkehøgskole som åpnet i 2019.

Det er en sterk sammenheng mellom kunnskapsproduksjon og samfunnsutvikling på Svalbard – før, nå og i fremtiden. Dette vil være et hovedtema for årets Svalbardkurs, som blant annet vil ta opp disse spørsmålene:

  • Hva har forskning og utdanning på Svalbard bidratt med av kunnskap for å løse så vel lokale som globale utfordringer?
  • Hvordan deler vi forskningsdata og -infrastruktur for å øke samfunnsnytten av svalbardforskningen?
  • I hvilken grad kan og bør forskningsaktivitetenes fotavtrykk i Svalbard-miljøet reduseres?
  • Hva betyr lokalt forankrede institusjoner som UNIS og Norsk Polarinstitutt for utviklingen av arktisk forskning og utdanning – og for lokalsamfunnene?

OM SVALBARDKURSET

NTNU, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og Norsk Polarinstitutt samarbeider om Svalbardkurset, som ble arrangert for aller første gang i 1976.

Gjennom forelesninger, orienteringer, ekskursjoner og diskusjoner gir kurset en tverrfaglig innføring i Svalbards natur og miljø, historie og kulturminner, næringsliv og samfunn, politikk og rettsforhold. Vi legger vekt på å presentere ny forskning og drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til Svalbard og Arktis.

Kurset inneholder mye utendørsaktivitet, og ekskursjoner foregår både til fots og i småbåter. Turene i felt krever rimelig god fysisk form, og deltakerne må være forberedt på lave temperaturer og skiftende vær. I løpet av kurset vil vi oppholde oss både i Longyearbyen og i Ny-Ålesund, samt ta båttur  langs nordvestkysten av Spitsbergen.  

KURSLEDELSE:

  • Geir Johnsen, Professor, Institutt for biologi, NTNU/Professor II, UNIS (kursleder)
  • Harald Steen, Forskningsdirektør, Norsk Polarinstitutt
  • Øyvind Ødegård, marinarkeolog, NTNU
  • Gijsbert Breedveld, Avdelingsleder Arktisk teknologi, UNIS
  • Maria Philippa Rossi, UNIS (kurskoordinator)
  • Martine Nyhagen, Norsk Polarinstitutt (sikkerhetsansvarlig)

MÅLGRUPPE

Kurset retter seg primært mot forvaltere, saksbehandlere og forskere med Svalbard som arbeidsfelt, men også andre med interesse for Svalbard og Arktis kan søke. Kursspråket er norsk.

Spørsmål om Svalbardkurset kan rettes til kurskoordinator Maria Philippa Rossi, e-post: mariaro@unis.no