SØKNADSSKJEMA

SVALBARDKURSET 5.–13. august 2019

Søknadsfristen for Svalbardkurset 2019 er 15. mars 2019. Søknadsskjema blir lagt ut i januar 2019.
Søkerne vil få tilbakemelding om sin deltakelse på kurset innen medio april 2019.

Deltakeravgiften er på kr. 30 000,- og dekker kost og losji samt transport på Svalbard. Reise til og fra Svalbard kommer i tillegg til kursavgiften.

Spørsmål? Kontakt kurskoordinator Eva Therese Jenssen, UNIS.