SØKNADSSKJEMA

SVALBARDKURSET 5.–13. august 2019

Søknadsfristen for Svalbardkurset 2019 var 15. mars 2019.
Søkerne vil få tilbakemelding om sin deltakelse på kurset innen medio april 2019.
Deltakeravgiften er på kr. 30 000,- og dekker kost og losji samt transport på Svalbard. Reise til og fra Svalbard kommer i tillegg til kursavgiften.

Spørsmål? Kontakt kurskoordinator Eva Therese Jenssen, UNIS.