SØKNADSSKJEMA

SVALBARDKURSET 6.–16. august 2018

Søknadsfristen for Svalbardkurset 2018 var tirsdag 3. april 2018.
Søkerne vil få tilbakemelding om sin deltakelse på kurset innen medio april 2018.

Deltakeravgiften er på kr. 30 000,- og dekker kost og losji samt transport på Svalbard. Reise til og fra Svalbard kommer i tillegg til kursavgiften.

Spørsmål? Kontakt kurskoordinator Inger Lise Næss, UNIS.