SØKNADSSKJEMA

SVALBARDKURSET 3.–13. august 2020

Søknadsfristen er 15.mars 2020.
Søkerne vil få tilbakemelding om sin deltakelse på kurset innen medio april 2020.
Deltakeravgiften er på kr. 33 000,- og dekker kost og losji samt transport på Svalbard. Reise til og fra Svalbard kommer i tillegg til kursavgiften.

Fornavn

Etternavn

Fødselsdato

E-post

Telefon mobil

Adresse privat

Informasjon om arbeidsgiver

Fakturadetaljer/-referanse

Begrunnelse for å søke på Svalbardkurset

Din bakgrunn – her ønsker vi at du redegjør for utdanning og arbeidserfaring, samt hvilken relevans kurset vil ha for ditt arbeid. For de som tas opp til kurset, vil bakgrunnsinformasjonen bli samlet i et kompendium som sendes alle deltakere før kursstart, slik at dere blir «kjent» med hverandre før ankomst til Svalbard. Maks lengde 400 ord.

Vennligst skriv av tall og bokstaver som du ser under (captcha)
captcha

Spørsmål? Kontakt kurskoordinator Eva Therese Jenssen, UNIS.