SØKNADSSKJEMA

SVALBARDKURSET 7.–17. august 2017

Søknadsfrist: 15. mars 2017.
Spørsmål? Kontakt kurskoordinator Eva Therese Jenssen.

Fornavn

Etternavn

Fødselsdato

E-post

Adresse privat

Informasjon om arbeidsgiverTelefon mobil

Telefon arbeid

Utgangspunkt for flyreise (flyplass)

Utdanning

Praksis

Begrunnelse for å søke på Svalbardkurset og hvilken relevans det har til din stilling / arbeid

Vennligst skriv av tall og bokstaver som du ser under (captcha)
captcha