SVALBARDKURSET 2017:

Varmere, våtere, villere – utfordrende natur og sikkerhet på Svalbard  

Årets kurs arrangeres mandag 7. august–torsdag 17. august.
Søknadsfrist: 15. mars 2017.

Årets tema: Varmere, våtere, villere – utfordrende natur og sikkerhet på Svalbard  

Klimaet endrer seg, og i Arktis er dette spesielt tydelig. På Svalbard har temperaturen på land steget tre ganger raskere enn på fastlandet de siste årene, og særlig vintrene er blitt varmere. Havtemperaturen stiger, nye organismer kommer til og det er mindre fjordis enn tidligere. Årsnedbøren øker og mer av den kommer i form av regn. I det siste tiåret har det vært rapportert flere ekstremhendelser med nedbør, vind og skred. Er dette uttrykk for at klimaet på Svalbard virkelig blir varmere, våtere og villere?

Et klima i endring skaper utfordringer både for naturmiljø og menneskelige samfunn på øygruppen. På årets Svalbardkurs vil vi ha dette som hovedtema i forelesninger, diskusjoner og på ekskursjoner. Vi skal blant annet ta opp

  • Geofarer og samfunnssikkerhet: Ras, skred og flom
  • Tining og erosjon: Trusler mot bygninger og infrastruktur
  • Klimaeffekter på plante- og dyreliv på land og i havet: Endring av økosystemers dynamikk og funksjon
  • Kulturminner i et varmere klima: Kysterosjon og råte
  • Forebygging og tilpasning: Overvåkning, sikring og beredskap

Se http://www.lokalstyre.no/notat-om-forventede-klimaendringer-paa-svalbard-norsk-klimaservicesenter.5889646-321755.html

KURSLEDELSE 2017:

Geir Johnsen, Professor, Institutt for biologi, NTNU/ Professor II, UNIS
Hanne Christiansen, Professor, Avdeling for geologi, UNIS
Virve Ravolainen, Forsker, terrestrisk vegetasjonsøkologi, Norsk Polarinstitutt
Thor Bjørn Arlov, Seniorrådgiver, NTNU/ Førsteamanuensis II (historie), UNIS
Per Kyrre Reymert, Historiker
Eva Therese Jenssen, UNIS (kurskoordinator)

Spørsmål om Svalbardkurset 2017 kan rettes til kurskoordinator Eva Therese Jenssen, telefon: 79 02 33 13, e-post: evaj@unis.no

OM SVALBARDKURSET

NTNU, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og Norsk Polarinstitutt samarbeider om Svalbardkurset, som ble arrangert for aller første gang i 1976.

Svalbardkurset 2017 blir arrangert i perioden 7.–17. august.

Deltakeravgiften er på kr. 30 000,- og dekker kost og losji samt transport på Svalbard. Reise til og fra Svalbard kommer i tillegg til kursavgiften.

Gjennom forelesninger, orienteringer, ekskursjoner og diskusjoner gir kurset en tverrfaglig innføring i Svalbards natur og miljø, historie og kulturminner, næringsliv og samfunn, politikk og rettsforhold. Vi legger vekt på å presentere ny forskning og drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til Svalbard og Arktis.

Kurset inneholder mye utendørsaktivitet, og ekskursjoner foregår både til fots og i småbåter. Turene i felt krever rimelig god fysisk form, og deltakerne må være forberedt på lave temperaturer og skiftende vær. I løpet av kurset vil vi oppholde oss både i Longyearbyen og i Ny-Ålesund, samt ta en to-døgns seilas langs nordvestkysten av Spitsbergen.

MÅLGRUPPE

Kurset retter seg primært mot forvaltere, saksbehandlere, forskere og studenter med Svalbard som arbeidsfelt, men også andre med interesse for Svalbard og Arktis kan søke. Kursspråket er norsk.

Isbjørn i Brepollen. Foto: Eva Therese Jenssen.

Isbjørn i Brepollen. Foto: Eva Therese Jenssen.