Tema 2019:

Det nye Svalbard

Miljø, natur og samfunn på Svalbard er i kontinuerlig endring og påvirker hverandre gjensidig. På 2000-tallet har endringene har vært raske og omfattende. Klimaet har blitt merkbart varmere og skaper nye vilkår for så vel mennesker som dyre- og planteliv. Fjordisen er praktisk talt borte på vestkysten. Noen arter er i fremgang mens andre går tilbake. Det er flere mildværepisoder om vinteren med skred som blant annet truer bebyggelsen i Longyearbyen og fører til evakueringer.

Samtidig har det skjedd en omstilling i samfunnene. Gruvedriften er avviklet i Svea-området og redusert til et minimum i Longyearbyen og Barentsburg. Reiseliv har overtatt som den viktigste næringen og er i vekst, sammen med forskning og tjenesteyting. Folketallet har holdt seg relativt stabilt, men sammensetningen er en annen enn før. Ved siste registrering i 2018 var det 32 % utlendinger i de norske bosetningene og mobiliteten er høy. Dette skjer i en periode med økende geopolitisk interesse for Svalbard og Arktis.

På mange måter er det et nytt Svalbard vi ser, sammenlignet med noen tiår tilbake. Det nye Svalbard er derfor er hovedtema på årets kurs. Vi skal belyse utviklingen og endringene de senere årene gjennom forelesninger, ekskursjoner og diskusjoner. Blant de spørsmålene vi vil ta opp er:

  • Hvordan har lokalsamfunnene utviklet seg på 2000-tallet?
  • Hva betyr veksten innen reiseliv for natur og samfunn på Svalbard?
  • Hvordan påvirker klimaendringene menneskers liv og virksomhet – og omvendt?
  • Hva skjer med infrastruktur, naturmiljø og kulturminner i et varmere klima?
  • Klima, omstilling og storpolitikk i nord – er det noen sammenheng?

Se tentativt kursprogram på siden «Kursinformasjon».

 

OM SVALBARDKURSET

NTNU, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og Norsk Polarinstitutt samarbeider om Svalbardkurset, som ble arrangert for aller første gang i 1976.

Svalbardkurset 2019 blir arrangert i perioden 5.–13. august.

Søknadsfristen var 15. mars 2019. Søkerne vil få tilbakemelding om sin deltakelse på kurset innen utgangen av mars 2019.

Deltakeravgiften er på kr. 30 000,- og dekker kost og losji samt transport på Svalbard. Reise til og fra Svalbard kommer i tillegg til kursavgiften.

Gjennom forelesninger, orienteringer, ekskursjoner og diskusjoner gir kurset en tverrfaglig innføring i Svalbards natur og miljø, historie og kulturminner, næringsliv og samfunn, politikk og rettsforhold. Vi legger vekt på å presentere ny forskning og drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til Svalbard og Arktis.

Kurset inneholder mye utendørsaktivitet, og ekskursjoner foregår både til fots og i småbåter. Turene i felt krever rimelig god fysisk form, og deltakerne må være forberedt på lave temperaturer og skiftende vær. I løpet av kurset vil vi oppholde oss både i Longyearbyen og i Ny-Ålesund, samt ta en tre-døgns seilas langs nordvestkysten av Spitsbergen.  

  

KURSLEDELSE 2019:

Bjørn Munro Jenssen, Professor, Institutt for biologi, NTNU/ Professor II, UNIS
Harald Steen, Programleder Svalbard, Norsk Polarinstitutt
Snorre Olaussen, Professor i arktisk geologi, UNIS
Thor Bjørn Arlov, Historiker, NTNU/UNIS
Christian Zoelly,
Norsk Polarinstitutt (sikkerhetsansvarlig)
Eva Therese Jenssen,
UNIS (kurskoordinator)

 

MÅLGRUPPE

Kurset retter seg primært mot forvaltere, saksbehandlere og forskere med Svalbard som arbeidsfelt, men også andre med interesse for Svalbard og Arktis kan søke. Kursspråket er norsk.

 

Spørsmål om Svalbardkurset 2019 kan rettes til kurskoordinator Eva Therese Jenssen, telefon: 79 02 33 13, e-post: eva.therese.jenssen@unis.no