SVALBARDKURSET 2015: Svalbard – urent farvann?

Årets Svalbardkurs går av stabelen fra lørdag 1. august til tirsdag 11. august.
Søknadsfrist til kurset er fredag 27. mars.

Årets tema er: Svalbard – urent farvann?
Det har vært menneskelig aktivitet på Svalbard i mer enn 400 år. Virksomheten har satt sine spor på øygruppen, på godt og vondt. Utnytting av naturressursene gjennom fiske, fangst og bergverksdrift har skapt livsgrunnlag for folk, men innebærer også miljøpåvirkninger både på kort og lang sikt. Samfunnsbygging og moderne infrastruktur har gjort det mulig for mennesker i stort antall å bosette seg på Svalbard eller besøke området for kortere tid. Likevel fremstår øygruppen fortsatt i stor grad som uberørt, høyarktisk villmark. Dette er kvaliteter både myndigheter og det internasjonale samfunnet ønsker å ta vare på, og store deler av Svalbards land- og sjøterritorium er derfor underlagt strengt vern.

Aktivt miljøvern til tross – svalbardnaturen er under press både som følge av menneskelig aktivitet og naturlige prosesser, ikke minst konsekvensene av klimaendringer. Spørsmålet er: hvor rent og uberørt er egentlig Svalbard?

På Svalbardkurset skal vi drøfte problemstillingen fra ulike synsvinkler:

  • Plast i havet – den nye miljøtrusselen
  • Forsøpling av Svalbards strender
  • Hva sier forskning om klimaendringer og konsekvenser av dem på Svalbard?
  • Hva skjer i økosystemene når temperaturen stiger og havet blir varmere og surere?
  • Forvaltningsplaner og miljøregulering – hva betyr det for lokalsamfunn og næringsliv?
  • Menneskelig virksomhet på Svalbard gjennom 400 år – kulturminner eller søppel?

 

Isbjørn fast i reketrål på Svalbard

Isbjørn på Svalbard som sitter fast i en reketrål sommeren 2014. Foto: Geir Wing Gabrielsen/Norsk Polarinstitutt

 

KURSLEDELSE 2015:

Geir Johnsen, Professor, Institutt for biologi, NTNU/ professor II, UNIS (Kursleder)
Geir Wing Gabrielsen, Seniorforsker, seksjonsleder miljøgifter, Norsk Polarinstitutt
Hanne Christiansen, professor i fysisk geografi, UNIS
Per Kyrre Reymert, Arkeolog
Thor Bjørn Arlov, Seniorrådgiver, NTNU / førsteamanuensis II (historie), UNIS
Eva Therese Jenssen, Informasjonsleder, UNIS (kurskoordinator)

Spørsmål om Svalbardkurset kan rettes til kurskoordinator Eva Therese Jenssen, telefon: 79 02 33 13, e-post:  eva.therese.jenssen@unis.no

 

OM SVALBARDKURSET

NTNU, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og Norsk Polarinstitutt arrangerer Svalbardkurset, som ble arrangert for aller første gang i 1976. Gjennom forelesninger, orienteringer, ekskursjoner og diskusjoner gir Svalbardkurset en tverrfaglig innføring i Svalbards natur og miljø, historie og kulturminner, næringsliv og samfunn, politikk og rettsforhold. Vi legger vekt på å presentere ny forskning og drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til Svalbard og Arktis.

Kurset inneholder mye utendørsaktivitet, og ekskursjoner foregår både til fots og i småbåter. I løpet av kurset vil vi oppholde oss både i Longyearbyen, på Kapp Linné og i Ny-Ålesund, samt ta en to døgns seilas langs nordvestkysten av Spitsbergen.

MÅLGRUPPE

Kurset retter seg primært mot forvaltere, saksbehandlere, forskere og studenter med Svalbard som arbeidsfelt, men også andre med interesse for Svalbard og Arktis kan søke. Kursspråket er norsk.

Rødnebbterne med plasttråder i munnen

Rødnebbterne med plasttråder i munnen. Foto: Sysselmannen på Svalbard.