Svalbardkurset 2020

Mandag 3. – torsdag 13. august 2020

Svalbard i hundre!

I år er det hundre år siden Svalbardtraktaten ble signert i Paris, den 9. februar 1920. Traktaten ga Norge suverenitet over en øygruppe som hadde vært ingenmannsland i mer enn tre hundre år, og som det sto diplomatisk strid om i årene før Første verdenskrig. Den 14. august 1925 ble traktaten satt i kraft og Svalbard ble formelt «en del av kongeriket Norge». Norske lover og forskrifter ble innført i det som hadde vært et lovløst område, og forvaltningen av øygruppen ble gradvis utvidet. Etableringen av de store naturvernområdene på 1970-tallet, innføringen av Svalbardmiljøloven i 2001 og Longyearbyen Lokalstyre året etter, er viktige milepæler i siste halvdel av perioden.

Svalbardkurset 2020 markerer Svalbardtraktaten gjennom å rette fokus mot utviklingen og endringene på øygruppen gjennom hundre år med norsk styre. Vi skal belyse temaet fra ulike synsvinkler gjennom forelesninger, diskusjoner og ekskursjoner. Blant de spørsmålene vi vil ta opp er:

  • Myter og fakta om Svalbardtraktaten
  • Hundre års bergverksdrift og bosetning – hva skal Svalbard leve av i fremtiden?
  • Fangst og fiske: forvaltningen av de levende ressursene
  • Svalbard som plattform for arktisk forskning og kunnskapsproduksjon
  • Utviklingen av et moderne miljøvernregime
  • Klimautfordringene for miljø og samfunn på Svalbard

OM SVALBARDKURSET

NTNU, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og Norsk Polarinstitutt samarbeider om Svalbardkurset, som ble arrangert for aller første gang i 1976.

Svalbardkurset 2020 blir arrangert i perioden 3.–13. august.

Søknadsfristen er 15. mars 2020. Søkerne vil få tilbakemelding om sin deltakelse på kurset innen medio april 2020.

Deltakeravgiften er på kr. 33 000,- og dekker kost og losji samt transport på Svalbard. Reise til og fra Svalbard kommer i tillegg til kursavgiften.

Gjennom forelesninger, orienteringer, ekskursjoner og diskusjoner gir kurset en tverrfaglig innføring i Svalbards natur og miljø, historie og kulturminner, næringsliv og samfunn, politikk og rettsforhold. Vi legger vekt på å presentere ny forskning og drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til Svalbard og Arktis.

Kurset inneholder mye utendørsaktivitet, og ekskursjoner foregår både til fots og i småbåter. Turene i felt krever rimelig god fysisk form, og deltakerne må være forberedt på lave temperaturer og skiftende vær. I løpet av kurset vil vi oppholde oss både i Longyearbyen og i Ny-Ålesund, samt ta båttur  langs nordvestkysten av Spitsbergen.  

  

KURSLEDELSE 2020:

Bjørn Munro Jenssen, Professor, Institutt for biologi, NTNU/ Professor II, UNIS
Harald Steen, Programleder Svalbard, Norsk Polarinstitutt
Snorre Olaussen, Professor i arktisk geologi, UNIS
Thor Bjørn Arlov, Historiker, NTNU/UNIS
Per Kyrre Reymert, Pensjonert arkeolog og Svalbardentusiast
Christian Zoelly,
Norsk Polarinstitutt (sikkerhetsansvarlig)
Eva Therese Jenssen,
UNIS (kurskoordinator)

 

MÅLGRUPPE

Kurset retter seg primært mot forvaltere, saksbehandlere og forskere med Svalbard som arbeidsfelt, men også andre med interesse for Svalbard og Arktis kan søke. Kursspråket er norsk.

Spørsmål om Svalbardkurset 2020 kan rettes til kurskoordinator Eva Therese Jenssen, telefon: 79 02 33 13, e-post: eva.therese.jenssen@unis.no