Tema 2018:

Svalbard – hva nå?

Svalbard er i endring. Både norsk og russisk kulldrift er sterkt redusert de siste årene, og mange arbeidsplasser er blitt borte. Samtidig har reiseliv, tjenestenæring, forskning og høyere utdanning vokst og bidratt til å opprettholde bosetningene på omtrent samme nivå – men med endret sammensetning. Ekstremvær og skredhendelser skaper store utfordringer for lokalsamfunnet i Longyearbyen, som også opplever usikkerhet omkring fremtidig energiforsyning. Internasjonalt er det økende interesse for Arktis. Mindre havis skaper forhåpninger om ressursutnytting og transport i nord, og det utløser så vel juridiske som sikkerhetspolitiske og miljømessige spørsmål. Trykket på norsk forvaltning av og myndighetsutøvelse på Svalbard kan komme til å øke i årene som kommer.

Står Svalbard ved et veiskille? I så fall, hva kan og bør Norge som suverenitetsinnehaver gjøre for å styre utviklingen i ønsket retning? Svalbardkurset skal belyse temaet fra flere synsvinkler, blant annet:

  • Hvordan har lokalsamfunnene på Svalbard utviklet seg?
  • Hvilke muligheter og utfordringer finnes i økende turisme på øygruppen?
  • Et varmere hav: nye arter, nye trusler og muligheter
  • Etter kullet: muligheter for ny næringsutvikling
  • Et kunnskapssamfunn: forskning og utdanning som basis- og vekstnæring

KURSLEDELSE 2018:

Bjørn Munro Jenssen, Professor, Institutt for biologi, NTNU/ Professor II, UNIS
Harald Steen, Professor og leder for Norsk Polarinstitutts senter for is, klima og økosystemer (ICE)
Arne Aalberg, Professor i geoteknikk og avdelingsleder ved Avdeling for teknologi, UNIS
Thor Bjørn Arlov, Historiker, NTNU/UNIS
Per Kyrre Reymert,
Historiker
Christian Zölly
, Norsk Polarinstitutt (sikkerhetsansvarlig)
Inger Lise Næss, UNIS (kurskoordinator)

Spørsmål om Svalbardkurset 2018 kan rettes til kurskoordinator Inger Lise Næss,
telefon: 79 02 33 14, e-post: ingern@unis.no

OM SVALBARDKURSET

NTNU, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og Norsk Polarinstitutt samarbeider om Svalbardkurset, som ble arrangert for aller første gang i 1976.

Svalbardkurset 2018 blir arrangert i perioden 6.–16. august.

Deltakeravgiften er på kr. 30 000,- og dekker kost og losji samt transport på Svalbard. Reise til og fra Svalbard kommer i tillegg til kursavgiften.

Gjennom forelesninger, orienteringer, ekskursjoner og diskusjoner gir kurset en tverrfaglig innføring i Svalbards natur og miljø, historie og kulturminner, næringsliv og samfunn, politikk og rettsforhold. Vi legger vekt på å presentere ny forskning og drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til Svalbard og Arktis.

Kurset inneholder mye utendørsaktivitet, og ekskursjoner foregår både til fots og i småbåter. Turene i felt krever rimelig god fysisk form, og deltakerne må være forberedt på lave temperaturer og skiftende vær. I løpet av kurset vil vi oppholde oss både i Longyearbyen og i Ny-Ålesund, samt ta en tre-døgns seilas langs nordvestkysten av Spitsbergen.

MÅLGRUPPE

Kurset retter seg primært mot forvaltere, saksbehandlere og forskere med Svalbard som arbeidsfelt, men også andre med interesse for Svalbard og Arktis kan søke. Kursspråket er norsk.

Isbjørn i Brepollen. Foto: Eva Therese Jenssen.

Isbjørn i Brepollen. Foto: Eva Therese Jenssen.