OM SVALBARDKURSET

NTNU, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og Norsk Polarinstitutt arrangerer Svalbardkurset, som ble arrangert for aller første gang i 1976. I 2016 vil altså Svalbardkurset feire sitt 40. jubileum!

Svalbardkurset 2016 vil gå i perioden 30. juli – 9. august. Deltakeravgiften er på kr. 30 000,-.

Gjennom forelesninger, orienteringer, ekskursjoner og diskusjoner gir Svalbardkurset en tverrfaglig innføring i Svalbards natur og miljø, historie og kulturminner, næringsliv og samfunn, politikk og rettsforhold. Vi legger vekt på å presentere ny forskning og drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til Svalbard og Arktis.

Kurset inneholder mye utendørsaktivitet, og ekskursjoner foregår både til fots og i småbåter. I løpet av kurset vil vi oppholde oss både i Longyearbyen, på Kapp Linné og i Ny-Ålesund, samt ta en to døgns seilas langs nordvestkysten av Spitsbergen.

MÅLGRUPPE

Kurset retter seg primært mot forvaltere, saksbehandlere, forskere og studenter med Svalbard som arbeidsfelt, men også andre med interesse for Svalbard og Arktis kan søke. Kursspråket er norsk.

Isbjørn i Brepollen. Foto: Eva Therese Jenssen.

Isbjørn i Brepollen. Foto: Eva Therese Jenssen.

KURSLEDELSE 2016:

Bjørn Munro Jenssen, Professor, Institutt for biologi, NTNU/ professor II, UNIS (Kursleder)
Geir Wing Gabrielsen, Seniorforsker, seksjonsleder miljøgifter, Norsk Polarinstitutt
Thor Bjørn Arlov, Seniorrådgiver, NTNU / førsteamanuensis II (historie), UNIS
Eva Therese Jenssen, Informasjonsleder, UNIS (kurskoordinator)
Inger Lise Næss, Informasjonskonsulent, UNIS (kurskoordinator)

Spørsmål om Svalbardkurset kan rettes til kurskoordinator Eva Therese Jenssen, telefon: 79 02 33 13, e-post:  eva.therese.jenssen@unis.no