SVALBARDKURSET 2014: Klima for endring?

Årets Svalbardkurs går av stabelen fra mandag 28. juli til torsdag 7. august. Søknadsfrist til kurset er mandag 7. april 2014.

Årets tema er: Klima for endring?
Klimaet i Arktis er i endring. På Svalbard har dette blant annet gitt seg utslag i varmere vann og mindre sjøis, innsig av sørlige fiskeslag som makrell og høyere lufttemperaturer – januar 2014 var for eksempel 11,4 grader varmere enn normalen i Longyearbyen. Været veksler, men om oppvarmingen fortsetter, kan det få store konsekvenser i denne delen av Arktis.

Menneskelig virksomhet på Svalbard er avhengig av klimaforholdene. Konstruksjoner og infrastruktur blir utsatt når bakken tiner mer. Bergverksindustrien blir presset på grunn av skepsis til kull som energikilde. Svalbard som reiselivsdestinasjon kan miste noe av sin attraksjon dersom det blir mindre snø, is og dyreliv. På den annen side skaper et varmere klima nye muligheter for næringsvirksomhet i nord, særlig i forbindelse med skipsfart og transportruter, fiskerier, mineral- og petroleumsleting.

Både sentrale myndigheter og samfunnene på Svalbard må forholde seg til en utvikling preget av raske endringer og betydelig usikkerhet. Er det klima for endring? På Svalbardkurset skal vi drøfte problemstillingen fra ulike synsvinkler:

• Hva sier forskning om klimaendringer og konsekvenser av dem på Svalbard?
• Hva skjer i økosystemene når temperaturen stiger og havet blir varmere og surere?
• Forvaltningsplaner og miljøregulering – hva betyr det for lokalsamfunn og næringsliv?
• Svalbard som fremtidig lavutslippssamfunn – er det mulig og ønskelig?
• Endring som konstant: Menneskelig virksomhet på Svalbard gjennom 400 år

Isbreen Kongsvegen i Kongsfjorden. Foto: Eva Therese Jenssen.

Isbreen Kongsvegen i Kongsfjorden. Foto: Eva Therese Jenssen.

KURSLEDELSE 2014:

Geir Johnsen, Professor, Institutt for biologi, NTNU/ professor II, UNIS (Kursleder)
Geir Wing Gabrielsen, Seniorforsker, seksjonsleder miljøgifter, Norsk Polarinstitutt
Per Kyrre Reymert, Konservator, Svalbard Museum
Thor Bjørn Arlov, Seniorrådgiver, NTNU / førsteamanuensis II, UNIS
Louise Hansen, Forsker, Norges Geologiske Undersøkelse (NGU)
Eva Therese Jenssen, Informasjonsleder, UNIS (kurskoordinator)

Spørsmål om Svalbardkurset kan rettes til kurskoordinator Eva Therese Jenssen, telefon: 79 02 33 13, e-post:  eva.therese.jenssen@unis.no

 

OM SVALBARDKURSET

NTNU, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og Norsk Polarinstitutt arrangerer Svalbardkurset, som ble arrangert for aller første gang i 1976. Gjennom forelesninger, orienteringer, ekskursjoner og diskusjoner gir Svalbardkurset en tverrfaglig innføring i Svalbards natur og miljø, historie og kulturminner, næringsliv og samfunn, politikk og rettsforhold. Vi legger vekt på å presentere ny forskning og drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til Svalbard og Arktis.

Kurset inneholder mye utendørsaktivitet, og ekskursjoner foregår både til fots og i småbåter. I løpet av kurset vil vi oppholde oss både i Longyearbyen, på Kapp Linné og i Ny-Ålesund. Svalbardkurset har et mangeårig samarbeid med Kystvakten og hvert år er vi så heldige å få seile med et av kystvaktfartøyene til nord- eller østkysten av Spitsbergen.

 

MÅLGRUPPE

Kurset retter seg primært mot forvaltere, saksbehandlere, forskere og studenter med Svalbard som arbeidsfelt, men også andre med interesse for Svalbard og Arktis kan søke. Kursspråket er norsk.

Isbjørn i Brepollen. Foto: Eva Therese Jenssen.

Isbjørn i Brepollen. Foto: Eva Therese Jenssen.