OM SVALBARDKURSET

NTNU, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og Norsk Polarinstitutt samarbeider om Svalbardkurset, som ble arrangert for aller første gang i 1976. I 2016 fylte altså Svalbardkurset 40 år!

Svalbardkurset 2016 ble arrangert i perioden 30. juli–9. august. Informasjon om datoer for 2017-kurset kommer i løpet av høsten/vinteren 2016.

Deltakeravgiften er på kr. 30 000,- og dekker kost og losji samt transport på Svalbard. Reise til og fra Svalbard kommer i tillegg til kursavgiften.

Gjennom forelesninger, orienteringer, ekskursjoner og diskusjoner gir kurset en tverrfaglig innføring i Svalbards natur og miljø, historie og kulturminner, næringsliv og samfunn, politikk og rettsforhold. Vi legger vekt på å presentere ny forskning og drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til Svalbard og Arktis.

Kurset inneholder mye utendørsaktivitet, og ekskursjoner foregår både til fots og i småbåter. Turene i felt krever rimelig god fysisk form, og deltakerne må være forberedt på lave temperaturer og skiftende vær. I løpet av kurset vil vi oppholde oss både i Longyearbyen, på Kapp Linné og i Ny-Ålesund, samt ta en to-døgns seilas langs nordvestkysten av Spitsbergen.

MÅLGRUPPE

Kurset retter seg primært mot forvaltere, saksbehandlere, forskere og studenter med Svalbard som arbeidsfelt, men også andre med interesse for Svalbard og Arktis kan søke. Kursspråket er norsk.

Isbjørn i Brepollen. Foto: Eva Therese Jenssen.

Isbjørn i Brepollen. Foto: Eva Therese Jenssen.

TEMA 2016: SVALBARD ETTER KULLET

Kulldriften har vært en bærebjelke for bosetting og næring på Svalbard i mer enn hundre år. Nå minker de tilgjengelige ressursene raskt, kullprisene er rekordlave og industrien sliter økonomisk. Store Norskes nye gruve Lunckefjell blir foreløpig ikke satt i drift, og selskapet nedbemanner kraftig. Dette gir store ringvirkninger for lokalsamfunnet i Longyearbyen, som må belage seg på omstilling i årene som kommer.
Svalbard er viktig for Norge og verdenssamfunnet. Det er bred politisk enighet om at norsk tilstedeværelse skal opprettholdes – men på hvilken måte? Hvilke alternativer finnes til kulldriften som pilar i Svalbards økonomi og samfunnsliv? Hvilken betydning har miljø og klimaendringer for menneskelig virksomhet på øygruppen? På kurset vil vi forsøke å belyse temaet fra ulike synsvinkler:

  • Kulldrift på Svalbard før og nå – og i fremtiden?
  • Bærekraftig næringsliv – mot et «grønt skifte» på Svalbard?
  • Omstilling i lokalsamfunnene
  • Hva skjer med klimaet i Arktis og på Svalbard?
  • Hvor mye tåler svalbardmiljøet av menneskelig virksomhet?

KURSLEDELSE 2016:

Bjørn Munro Jenssen, Professor, Institutt for biologi, NTNU/ Professor II, UNIS (Kursleder)
Geir Wing Gabrielsen, Seniorforsker, seksjonsleder miljøgifter, Norsk Polarinstitutt
Birgit Njåstad, seksjonsleder miljørådgiving, Norsk Polarinstitutt
Thor Bjørn Arlov, Seniorrådgiver, NTNU/ Førsteamanuensis II (historie), UNIS
Per Kyrre Reymert, Historiker
Hanne Christiansen, Professor, Avdeling for geologi, UNIS
Audun Gjerland, Norsk Polarinstitutt (sikkerhetsansvarlig)
Inger Lise Næss, UNIS (kurskoordinator)

Spørsmål om Svalbardkurset kan rettes til kurskoordinator Inger Lise Næss, telefon: 79 02 33 14, e-post: ingern@unis.no